Zgłoszenie chęci współpracy w ramach ECDL

Wypełniając poniższy formularz, osoba zgłaszająca deklaruje chęć rozpoczęcia procedury akredytacji Laboratorium ECDL.

Rodzaj zgłoszenia: ECDL - Nowe Laboratorium

UWAGA Sekcję czerwoną wypełniają tylko przypadki szczególne.  |   co to jest przypadek szczególny? Przypadki szczególne - to takie sprawy które wymagają odnowienia akredytacji na zasadach nowego zgłoszenia.
 
Do takich przypadków zalicza się:
1. wszystkie Laboratoria współpracujące z CE PTI (PL-CE0100),
2. wszystkie Laboratoria którym kończy się okres akredytacji szybciej niż Centrum Egzaminacyjnemu pod które podlega.

 
Pozostałe przypadki odnowienia akredytacji powinny zgłosić się do macierzystego Centrum Egzaminacyjnego i przejść procedurę razem ze swoim CE.
 
Uwaga sekcja czerwona tego formularza nie dotyczy zgłoszeń nowych Laboratoriów.

 
Wpisz numer identyfikacyjny który aktualnie posiada rejestrowane Lab:
PL-LAB np. 0001
 

Rodzaj Laboratorium:
komercyjne    edukacyjne (EDU)    mobilne
Centrum Egzaminacyjne do którego będzie przypisane Laboratorium:
PL-CE np. 0900
 
Produkty ECDL (certyfikaty jakie mogą być zdawane w tym Lab):
--> Base, Standard, Advanced, e-Citizen, EPP e-Urzędnik, EPP e-Nauczyciel
--> CAD
--> GIS
--> TYFLO BASE

Nazwa organizacji:

NIP:

REGON:

Sposób zarejestrowania działalności:

Rok założenia firmy:

dane adresowe

Ulica:

Numer:

Numer lokalu:

Numer sali:
 proszę KONIECZNIE wpisać numer sali jeżeli pomieszczenia są numerowane
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Strona web:

Osoba zarządzająca (Właściciel/Prezes Zarządu/Dyrektor):

osoba do kontaktu w sprawach ecdl

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

dane do faktury vat

Jeżeli dane na fakturze dotyczącej opłaty za przeprowadzenie procedury akredytacji mają być inne niż podane wcześniej, należy uzupełnić sekcję poniżej.
Przed rozpoczęciem procedury akredytacji zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT na kwotę zgodną z aktualnym Cennikiem ECDL

Nazwa odbiorcy:

Imię Nazwisko:

Adres:

NIP:

Dodatkowe uwagi do zgłoszenia:


Przesłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację Regulaminu Procedury Wydania Akredytacji oraz zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.