UWAGA
Proszę wybrać osobę do kontaktu, właściwą dla rodzaju zgłaszanego problemu/pytania.
Kontakt bezpośrednio z odpowiednią osobą usprawni obsługę.

Biuro Komisji ds. Jakości (faktury, płatności, sprawy dot. akredytacji CE i Lab)
Jolanta Bargiel
ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa
tel.: 22 838 47 05
jolanta.bargiel@pti.org.pl

Problemy techniczne lub pytania związane z obsługą systemu.

Administrator systemu KJ
administrator@pti.org.pl