Zgłoszenie chęci współpracy w ramach ECDL

Wypełniając poniższy formularz, osoba zgłaszająca deklaruje chęć rozpoczęcia procedury akredytacji Centrum Egzaminacyjnego/Laboratorium ECDL.
UWAGA: w poniższym formularzu wpisz tylko dane dotyczące Centrum Egzaminacyjnego. Informacje o Laboratorium(ach) uzupełnisz po zakończeniu zgłoszenia i zalogowaniu do systemu.

Rodzaj zgłoszenia: ECDL - Centrum Egzaminacyjne + Laboratorium(a)

Jeżeli chcesz zgłosić tylko Laboratorium przejdź do tego formularza

Nazwa organizacji:

NIP:

REGON:

Sposób zarejestrowania działalności:

Rok założenia firmy:

dane adresowe

Ulica:

Numer:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Strona web:

Osoba zarządzająca (Właściciel/Prezes Zarządu/Dyrektor):

osoba do kontaktu w sprawach ecdl

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

dane do faktury vat

Jeżeli dane na fakturze dotyczącej opłaty za przeprowadzenie procedury akredytacji mają być inne niż podane wcześniej, należy uzupełnić sekcję poniżej.
Przed rozpoczęciem procedury akredytacji zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT na kwotę zgodną z aktualnym Cennikiem ECDL

Nazwa odbiorcy:

Imię Nazwisko:

Adres:

NIP:

Dodatkowe uwagi do zgłoszenia:


Przesłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację Regulaminu Procedury Wydania Akredytacji oraz zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.