Zgłoszenie zmiany współpracy pomiędzy CE i Lab

Wypełniając poniższy formularz, można rozpocząć procedurę zmiany relacji pomiędzy Centrum Egzaminacyjnym i Laboratorium ECDL.

Rodzaj zgłoszenia: Zgłoszenie zmiany współpracy pomiędzy CE/Lab

Laboratorium:
PL-LAB np. PL-LAB0001
Rodzaj Laboratorium:
komercyjne    edukacyjne (EDU)    mobilne
Centrum Egzaminacyjne do którego było przypisane Laboratorium (przed zmianą):
PL-CE np. PL-CE0900
Centrum Egzaminacyjne do którego zostało przypisane Laboratorium (po zmianie):
PL-CE np. PL-CE0900

Data zgłoszenia:

Osoba zgłaszająca: (Imię, Nazwisko, e-mail, ew. numer egzaminatora)

Stanowisko i reprezentowana strona: (CE, Lab)

Skan dokumentu potwierdzającego zmianę (oświadczenie lub umowa):


plik w formacie (*.jpg, *.gif), maksymalny rozmiar: 1 Mb

Dodatkowe uwagi:

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza potwierdzenie prawdziwości zawartych w nim danych przez osobę wypełniającą.