Procedura wydania akredytacji dla Centrum Egzaminacyjnego i Laboratorium ECDL realizowana jest zgodnie z poniższym schematem:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (strona zgłaszająca)
2. Przygotowanie i przesłanie za pośrednictwem systemu eECDL.pl raportu samooceny w formie pliku *.pdf (strona zgłaszająca we współpracy ze swoim Koordynatorem Regionalnym lub Koordynatorem Produktu)
3. Weryfikacja kompletności przesłanego raportu samooceny (PTI)
4. Wystawienie i wysłanie faktury VAT na kwotę zgodną z aktualnym Cennikiem ECDL (PTI)
5. Opłacenie faktury VAT (strona zgłaszająca)
6. Wyznaczenie audytorów do przeprowadzenia wizytacji (PTI)
7. Przekazanie audytorom raportu samooceny (PTI)
8. Ustalenie terminu wizytacji w zgłaszanym Centrum Egzaminacyjnym \ Laboratorium (strona zgłaszająca, PTI)
9. Przeprowadzenie wizytacji w zgłaszanym Centrum Egzaminacyjnym \ Laboratorium (strona zgłaszająca, PTI)
10. Opracowanie przez audytorów ekspertyzy po przeprowadzonej wizytacji (PTI)
11. Wydanie decyzji dotyczącej przyznania akredytacji (PTI)
12. Wpisanie Centrum Egzaminacyjnego \ Laboratorium do systemu eECDL.pl i przakazanie danych dostępowych dla konta (PTI)

UWAGA
   Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, strona zgłaszająca otrzyma dostęp do tymczasowego konta w systemie eECDL.pl, za pomocą którego będzie mogła na bieżąco śledzić aktualny stan realizacji zadań w ramach procesu aytoryzacji oraz przesłać raport samooceny i grafikę logo.
   Każdorazowy dostęp do konta będzie wymagał uwierzytelnienia za pomocą tymczasowego hasła (kodu), który zostanie wygenerowany i przesłany do zgłaszającego po rejestracji danych z formularza.
 
Przed wysłaniem formularza prosimy zapoznać się z Regulaminem Procedury Wydania Akredytacji